05/11 Klubmesterskab Dressur, anmeldelse åben.....

2017-10-02 11:04
Anmeldelse via
Startgebyr: Kr. 80,- pr. klasse. Dog kr. 100 for mesterskabsklasser.
For FHSR ryttere kan der tilmeldes via
mod et tilmeldingsgebyr på kr. 30 pr. ekvipage. Hvis der tilmeldes via hjemmesiden, skal beløbet være betalt inden anmeldelsesfristens udløb på kontonr. 2415 0721902412.
Husk at angive tydeligt navn på rytter og hest samt klasse ved bankoverførsel.