Hvis du vil være sikker på hurtigt at få svar på dine henvendelser, kan du sende din mail til bestyrelsen@fhsr.dk. Den bliver overvåget af hele bestyrelsen. 

Anne Donatzky (AD)


Formand
Bestyrelsen@fhsr.dk


Jesper Kofoed (JK)


Kasserer
Tlf.: 21731538
jk@mail.dk


Hanne Bjerre (HB)


Bestyrelsesmedlem


Signe Sehested (SS)


Sekretæ
 


Kamilla Desheim (KD)


Bestyrelsesmedlem
 


Charlotte Fischer (CF)


Bestyrelsessuppleant

Camilla Hjort Nielsen (CHN)


Bestyrelsessuppleant


Christian Lygum (CL)
Revisor

Claus Hennebjerre (CH)
Revisor

Helle Bekkevold (HB)
Revisorsuppleant