Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Fredensborg Humlebæk Sportsrideklub 

Tirsdag d. 14. dec. Kl. 19.00 i Rytterstuen Digelsgård 


Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for 2020 

3. Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal sendes til fhsr.formand@gmail.com inden tirsdag d. 7. dec.) 

6. Valg til bestyrelsen På valg: Viktoria N. Belling (ønsker helst ikke genvalg) Christina Domino Nielsen (ønsker helst ikke genvalg) Sofie Colsted Petersen (ønsker helst ikke genvalg) Jesper Kofoed (Ønsker måske genvalg) 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg til stævneudvalget. 

9. Valg til juniorudvalget. 

10. Valg af 1 junior suppleant 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

12. Overrækkelse af Charlies venskabs pokal. 

13. Eventuelt. Vel mødt Venlig hilsen Bestyrelsen