/ DRF Rytterlicens

DRF Rytterlicens

Rytterlicens
For at stille op til A-, B- og C-stævner skal man have rytterlicens.


Hvorfor rytterlicens?

Rytterlicensen giver rytteren et personligt licensnummer, således at resultaterne fra stævnerne kan registreres.

Som licensrytter er man med til at betale for:

  • registrering af resultater og opdatering af ranglister
  • uddannelse af nye samt videreuddannelse af eksisterende officials
  • videreudvikling og opdatering af reglementer
  • videreudvikling og opdatering af dressurprogrammer
  • videreudvikling og opdatering af stævneprogrammer
  • koordinering af stævner på landsplan

Rytterlicensen gælder for ét kalenderår ad gangen, og skal derfor fornyes hvert år.
 
Fornyelsen skal fremover ske online via din profil på DRF Go!. Se hvordan du gør dette her!
 
For yderligere info klik her!