Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Fredensborg Humlebæk Sportsrideklub

06-03-2024

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Fredensborg Humlebæk Sports Rideklub 2024

 

Digelsvej 1, 3480 Fredensborg i cafeteriet den 3. april 2024

kl. 17.00 (Til pizza) kl. 17.30 starter vi selve Generalforsamlingen.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter
 10. Valg til diverse udvalg
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Evt. herunder uddeling af championater og Charlies venskabspokal