Bestyrelsesmøde FHSR

07.09.2023 

Kongevejen 72, 3480 Fredensborg

Tilstede: 

 

Punkter 

Information/Beslutninger 

Tovholder/e 

Opfølgning på konto og økonomi

 • Har alle legitimeret sig på Nordea erhverv. 

 

 • Kontokig – Under udførelse
 • Medlemsopgørelse og tilskudsansøgning. Der skal søges tilskud snarest. 

Der er stadig nogle der mangler. JK. 

JK. AD. 

JK. 

 

Opfølgning på certificering hos DRF

 • Vi er godkendt vedr. bæredygtighed og sikkerhed. Vi afventer sag hos DRF vedr. rideskolecertificeringen.  

 AD. 

Planlægning af kæphesteridning i klubregi/rideskole

 • Købt spring hos O.M. spring til modtagelse i uge 37. 
 • Der starter hold op lørdag kl. 14.00-15.00 til oktober. Vi hjælper med at finde træner til holdet. Tilmelding mm. via Digelsgård. 

 SS. 

 

AD.

SS. 

Opfølgning på førstehjælpskursus 

Hjertestarter

Førstehjælpskasse

 

 • Bliver i efteråret. 
 • Er indkøbt og er på Digelsgård 
 • Er fyldt op, men vi vil gerne have en til i rytterstuen. Den nuværende er i rideskolestalden 

SS.

JK.

SS. 

Opdatering fra stævneudvalget 

 • Ønske om ny baneplaner - FHSR vil gerne finansiere halvdelen af baneplaneren. 
 • Vi mangler en banedesigner, og henstiller til at interesserede melder sig på banedesignerkursus hos DRF. 
 • Stævnemedlemskaber i fremtiden? Om muligt udgår det fra årsskiftet ellers bringes det op på GF 2024. 

JK. HBJ. 

 

 

 

 

 

 

AD.

HBJ. 

Åbent hus 17. september 

 

 • Vi afvikler Kæphestekonkurrence under åbent hus. 

SS. 

Opfølgning på sag hos DRF

 

 • Ingen afgørelse og intet nyt.

AD. 

Klubarrangement

 

 • DRF tilbyder hjælp til at skabe mere liv i rideklub og rideskole. Vi snakker med Digelsgård, om det kan have interesse på sigt. 

 

SS. 

Næste møde

 

25. oktober kl. 17.00 hos SS. 

 

 

Bestyrelsesmøde FHSR

21.06.2023 kl. 17.00

Tilstede:

 

Punkter

Information/Beslutninger

Tovholder/e

Opdatering på konto og økonomi

 • Formanden skal have adgang til kontokig.  

JK.

AD.

Information vedr. personsag hos DRF

 • Formanden informerede. FHSR har sendt en udtalelse vedr. sagen til DRF.

AD. HBJ.

Opfølgning på certificering hos DRF

 • FHSR er sikkerheds og bæredygtighedscertificeret, men vi afventer lige rideskolen pga. verserende sag.  

AD. CH.

 

 

Opfølgning på Kæpheste vedr. indkøb, træning og stævner.

 • Faktura aldrig modtaget, så ikke betalt. Vi arbejder videre på sagen, så vi kan få det i gang efter sommerferien.

 SS.

Opfølgning på førstehjælpskursus

 • Sabrinas far kan muligvis hjælpe, så han kontaktes.

SS.

Opdatering fra stævneudvalget

 

 • Gode stævnedage med god stemning

Stævneudvalget

 

Sankt Hans aften

 • Der arrangeres ikke Sankt Hans i år

 

Næste møde

6. september kl. 17.00

Hos SS

 

Bestyrelsesmøde FHSR

10.05.2023 kl. 17.00

Tilstede: CHN. AD. HBJ. KD. SS. JK.

CH fra kl. 17.30

Punkter

Information/Beslutninger

Tovholder/e

Opdatering på konto og økonomi

 • Alle skal legitimere sig på Nordea erhverv.
 • Kontokig
 • Medlemsopgørelse og tilskudsansøgning
 • Betaling til DRF opkræves via giro

JK.

JK. AD

JK.

 

Log in og godkendelse på hjemmeside mm.

 • Vi har fået adgang til mailen efter lidt forviklinger.
 • Hjemmesideadministration.
 • Ryttermærker: Der laves regnskaber og afregning af Anette ved årets afslutning for ridemærker. 
 • Postmester
 • Fysisk postkassemester

SS. CH

 

SS. CH

 

 

 

CHN.

KD.

Opfølgning på certificering hos DRF

 • Der arbejdes videre med certificeringen af rideklub og rideskole.
 • Der er nogle praktiske ting, der skal effektueres for at der kan certificeres for eks. Sikkerhedsregler.
 • FHSR betaler for certificeringen.

AD. CH.

 

CH. HBJ.

 

 

AD. JK.

Opfølgning på Kæpheste vedr. indkøb, træning og stævner.

 • Der er en springbane på vej på 10 spring, og vi arrangerer sammen med juniorudvalget en aften, hvor der sættes bane op.
 • Vi arrangerer et høstspringstævne kæpheste stævne.
 • Der arrangeres ugentlig træning af kæphestehold også i vinterhalvåret.
 • Alle kæpryttere skal være medlem af klubben. Ryttere der ikke går på den almindelige rideskole og kun praktiserer kæphesteridning skal også være medlem af FHSR, men får den første måneds træning gratis.

SS. CHN.

 

 

 

SS.

 

CH. SS.

Opfølgning på førstehjælpskursus Se tilbud nedenfor på side 2 og 3

 • Vi indhenter et 3. tilbud og tager en beslutning derefter.

SS.

Opdatering fra stævneudvalget

Det netop afviklede stævne, og kommende stævner.

 • Der fokuseres på brugbare klasser, som giver lyst til deltagelse og gerne lange stævnedage.
 • Der laves en statistik for det seneste års stævner.
 • Fokus på at alle føler sig velkomne til stævnerne også udefra.
 • Der udarbejdes selvstændige regnskaber for hvert enkelt stævne for at give et bedre overblik over tilslutning og økonomi.

Stævneudvalget

 

 

CHN

 

 

Stævneudvalget

 

SS

Opfølgning på skilte i ridehus

 • Vi vil gerne have sponsorskilte i ridehuset, det skal ikke koste noget for sponsorerne, dog skal de selv betale for skiltet og gerne give en sponsorgave.

 

SS

Medlemshenvendelse vedr. dressurbanen.

 • Der henvises til Digelsgaard Ridecenter.

 

HBJ. AD.

Medlemshenvendelse vedr. championat

 • Vi bibeholder i henhold til DRF

Bestyrelsen

Sankt Hans aften

 • Eventudvalget?

CHN

Næste møde

21. juni kl. 17.00

Hos SS

 

Dagsorden og referat  7. november klokken 19:00 

 1. Forventningsafstmening til hinanden i bestyrelsen. 
  1. Vi deltager i det omfang, vi orker og har lyst til. Det er meget vigtigt, og det skal alle huske, så de ikke får dårlig samvitighed :-) At enkelte medlemmer er mere aktive, skal andre medlemmer ikke have dårlig samvittighed over. Det er op til hver enkelt, og man byder alene ind i det omfang, man synes er sjovt.
    
 2. Henvendelse fra medlem af klubben om spørgsmål vedrørende åbningstid.
  1. Henvendelsen er håndteret. Vi har gjort opmærksom på, at ridetimer uden for åbningstider diskutteres med Digels, som det altid har været tilfældet. I forhold til den indsnævrede lukketid om aftenen med en halv time, har vi ikke modtaget henvendelser om, at det er til gene for nogen konkret.
    
 3.  Pris - skal vi indstille nogen? 
  1. Vi har misset fristen.
    
 4. Julearrangement i december - forespørgsel fra Camilla Fiksak. Helene har sagt ja til, at hun kan bruge 6-800 kroner på indkøb af klippeklistre remedier. Hun forventer at afholde det 26. november dagen før stævnet.
  1. Det er fjong, men lad være med at bruge tape på vinduerne :-)
  2. Der indkøbes juletræ, som kan pyntes. Maja står for at bestille et juletræ.
    
 5. Efter to ullykker, er der kommet et ønske om førstehjælpskursus. Hvad er status?
  1. Moderen, der har ønsket det, ville undersøge det og vende tilbage. 
  2. Generelle sikkerhedsregler på ridecenteret skal tjekkes og sendes ud som venlig reminder. Det står Helene og Hanne for. 
  3. Helene sender moderens navn til Maja, som vil undersøge muligheder for at få sat en hjertestarter op og koordinere med hende.
    
 6. Henvendelse på mail vedrørende husleje-undersøgelse. Hvad skal vi svare?
  1. Det er ikke noget, vi vil deltage i, men han kan vende det med Digels. Helene svarer.
    
 7. Status på rytterstue
  1. Ikke noget nyt.
    
 8. Status på klubtøj
  1. Der er kun tre, som har betalt for en ny trøje, og derfor sender vi deres penge tilbage, og så kan folk købe vores gamle lager. Det står Helene for.
    
 9. Status på sponsorater
  1. Der er ikke noget nyt.
    
 10. Status på salg af til og fra kort
  1. Vi mangler af afsætte 50 stk. Vi sælger til stævner og håber fortsat på, at flere vil byde sig til i forhold til at sægle dem.
    
 11. Status på ansøgning om tilskud fra kommune
  1. Det er gjort, Jesper har ordnet det.
    
 12. Status på vedtægter på hjemmeside
  1. Det er stadig i proces hos Maja.
    
 13. Status for store bunker af efterladt tøj
  1. Det er i proces. Maja foreslår, at vi kan sælge det til næste stævne. Det står Helene for.
    
 14. Opfølgning på særskilte budgetpost til juniorudvalg?
  1. Der bliver lavet en særskilt post, som fremgår af regnskabet til generalforsamling.
    
 15. Vi skal snart forberede generalforsamling?
  1. Hanne, Jesper, Maja og Helene kan vælges men overlader også gerne posten til en anden.
   Vi skal høre Line Marie (suppleant) samt Charlotte (formand), som ikke er tilstede i dag.
   Christian Lygum og Claus er revisor og forventes at fortsætte.
   Helle er revisorsuppleant, og modtager ikke genvalg.
   Hele stævneudvalget modtager ikke genvalg.
   Der mangler afklaring om juniorudvalg.

Helene laver udkast til formandens beretning samt udkast til dagsorden.

 1. Årshjul: 
  1. Januar: Medlemsliste for det forgangne år skal indberettes til Dansk Rideforbund. 
   1. Det gør Jesper.
     
  2. Februar:Indkald til generalforsamling. Det skal ske fire uger før, generalforsamlingen afholdes. Der skal være to uger til indkomne forslag før endelig dagsorden.
   1. Helene udarbejder udkast til dagsorden og beretning og sender til de andre.
   2. Dato bliver mandag den 13. marts klokken 19. Bestyrelsen mødes klokken 18. Det er mandagssspring, og vi forsøger at lokke rideskolens forældre herover.
  3. Tidligere indkaldelser: https://docs.google.com/document/d/1V1XOcktJVsJVMBMznBeDSZDVSMuI2zDL_eLlw7b9OY4/edit 
  4. Det har ikke været muligt at finde tidligere referater fra generalforsamling 2022.

Herfra deltager Digels i mødet

 1. Status på julefrokost 
  1. Dato i januar kommer.
    
 2. Hvordan går det med at lukke en halv time tidligere?
  1. Vi har ikke modtaget henvendelse om, at det skulle være til gene for nogen, så vi fastholder det indtil videre. Vi genbesøger det til næste møde, når vi ved lidt mere om prisudviklingen for el.
    
 3. Stævneudvalget stopper. 
  1. Christel har samlet en stribe, som vil genstarte det. 
  2. Christel har en dialog med Cool-united om en turnering
  3. Christel og Maja holder snor i klubmesterskab og eventuel afholdelse.
    
 4. Næste møde 
  1. Mandag den 30. januar klokken 19:00. Vi forventer at købe pizza til mødet.
    
 5. Andet
  1. Skal der være juleafslutning? 
   1. Vi har klippe-klistre-dag, og vi køber dertil en juletræ, som Maja står for. Se tidligere punkt. 
  2. Arrangement om massage af hest ved formand Charlotte. Klubben vil gerne give et tilskud på 50 kr. per elev. Charlotte har ikke været med til at træffe denne beslutning.
  3. Andre ideer til arrangementer er rid for en dommer eller dressurkursus.
  4. Spring på ridebanen: De er ikke længere på ridebanen udefor, men Digels er med på at sætte nogle op igen. 

Dagsorden 28. september klokken 19:00 

 1. Retningslinjer for håndtering af henvendelser fra medlemmer
  1. Vi tager imod anonyme henvendelser men henviser til, at folk selv løser det. Vi vurderer fra gang til gang, om det er en henvendelse, vi som bestyrelse vil gå ind. Drift er generelt udenfor bestyrelsens område og hører under opstaldning ved Christel.
    
 2. Kommunikation og information
  1. Christel laver en opslag på Facebook til orientering om situationen med bundene.
    
 3. Status på vandingsanlæg 
  1. Status på bund i ridehus. Henvendelse om glathed i hjørner og på hovslag.
   1. Der bliver jævnet hver dag, og den er fortsat i proces med at blive bedre. Resten skal tages med Digels. Helene kontakter vedkommende.
  2. Digels er glad for den nye vandingsmaskine og beholder den. Klubben betaler. Der er stadig lidt dril med det store ridehus grundet vandtryk fra kommune, men det storer fungerer meget bedre og er i proces.
    
 4. Status på rytterstue 
  1. Intet nyt.
    
 5. Status på køkken og nøgler 
  1. Er nøglerne lavet? 
   1. Ja.
  2. Ligger der en bookingliste?
   1. Vi dropper bookingliste.
  3. Er der udarbejdet liste til rengøring?
   1. Maja hører køkkenudvalget, om de vil lave en
  4. Er der lavet status på inventar?
   1. Nej, men Maja har taget billeder.
  5. Hvad er status på henvendelse fra kantine-Charlotte angående rengøring?
   1. Repræsentanter fra bestyrelsen har talt med Charlotte.
  6. Der er ønske om at købe en kaffemaskine, som kan stå udenfor køkkenet. Vi stiller den nuværende udenfor køkkenet. 
  7. Helene sender kode videre fra Claus til køkkenet til resten af bestyrelsen.
    
 6. Status på klubtrøjer 
  1. Vi har fået et tilbud, og der lader til at være interesse. Skal vi gøre det? 
   1. Vi køber parti. Helene står for det. Vi forsøger at få solgt dem inden, vi bestiller.
     
 7. Status på trafiksikkerhed ved Digels
  1. Vi får 40 km/t og rumlestriber, og det vil vi gerne. Vi afventer kommunen for etablering. Det er ikke lykkedes at få bump.
    
 8. Status på sponsorater 
  1. Intet nyt denne omgang.
    
 9. Status på salg af til- og fra kort 
  1. Det går udemærket. Vi har afsat godt 150 og mangler 150.
    
 10. Status på mark-projekt (sti hele vejen rundt)
  1. Digels er igang med at skære ned. De håber at kunne sætte pæle op til foråret.
    
 11. Status på julefrokost
  1. Maj og Heidi vil gerne stå for at arrangere den og holde den. Og de kigger på en dato i januar. Måske med afterski-fest-tema.
    
 12. Status på ansøgning af tilskud fra kommune
  1. Jesper er i gang.
    
 13. Status på opdatering af vedtægter på hjemmeside
  1. Vi venter på at finde dem. Maja står for det.
    
 14. Hvad gør vi med de store mængder efterladt tøj 
  1. Vi sorterer det igennem og sælger til førstkommende stævne. Helene står for det.
    
 15. Henvendelser fra juniorudvalg om særskilt konto
  1. Jesper noterer, når der bliver sat penge af til junioudvalget. De får altså deres egen budgetpost.
    
 16. Næste møde?
  1. mandag den 7. november klokken 19:00.
    
 17. Andet?
  1. Maja står for pizza til aftensmad. 
    
 18. Digels foreslår at lukke ridestedet en halv time tidligere for at sparre strøm. 
  1. Vi aftaler at prøve i en særlig situation, nu da der er stigende strømpiser ect. 
  2. Ridecenteret lukker klokken 19 som altid i weekender, og det minder vi om. Opslaget står Helene for.

Dagsorden samt referat 29. august klokken 19:00
 

 1. Henvendelse fra medlem jævnfør mail angående vandingstidspunkter i ridehus, rideksoleparters adgang til stort ridehus samt friste heste, og hvordan de håndteres. 
  1. Digels er enig med bestyrelsen i, at vanding skal foregå uden for primetime og i god tid før, der er undervisning jævnfør kalender.  
  2. Rideskoleparter - hvornår må de ride i ridehuset. Det drøfter vi med Digels.
   1. Vi er alle enige om, at de så vidt muligt skal holdes i det lille ridehus, men vi forsøger at gøre plads til hinanden. 
  3. Friske heste i stalden - særligt hingste - skal gerne rides på tidspunkter, hvor de ikke er til gene for andre. Det kan f.eks. gælde en hest, som har boksro og skal genoptrænes eller en hest, som er lidt “varm”. 
    
 2. Henvendelse om køkken ved Charlotte Fiberg-Lundberg (CFL) 
  1. Grundlæggende aftaler vi at drøfte en række nye initiativer med CFL. Såsom status på inventar, nye nøgler, en bookingliste.

Herunder udspenslet:

 1. Vi laver en status over inventar - Maja (og CFL?)
 2. Vi laver flere nøgler (Charlotte, formand) i alt ti stk.
  1. Lister til nøgle, som man melder sig på, når man låner nøgle til køkkenet. Den ligger sammen med nøglen. 
 3. Vi foreslår status på iventar efter hvert stævne Maja (og CFL?)
 4. Vi vil gerne have lås på depotrummet - Claus
 5. Vi vil udarbejde en liste over, hvordan køkkenet efterlades, når man er færdig med brug (CFL?)
   
 6. Status på MobilePay - er alt oprettet og fungerer det?
  1. Det er oprettet, det fungerer.
    
 7. Helene skulle overføre penge til FHSRs konto fra loppemarked. Status?
  1. Helene overfører samlede beløb til klubbens konto. Vi har ikke fundet et særskilt post at bruge pengene på, så det indgår i klubbens samlede budget.
    
 8. Evaluering af Sankt Hans? 
  1. Vi manglede bestik og service 
   1. Der er suppleret sidenhen, men fremover skal der gøres opmærksom på, at man sselv skal medbringe service.
  2. Hvad er holdning til, at det var internt og ikke ekstern? 
   1. Der var god tilslutning, nye ansigter og god stemning
   2. Denne gang var bålet ved parkeringspladsen, det kan overflyttes at flytte det af hensyn til heste i stald.
  3. Hvad har andre sagt om Sankt Hans? 
   1. Generelt god stemning - ønske om genoptagelse.
     
 9. Status på klubtrøjer
  1. Restlageret er revet væk. Kan vi se, at der er overført penge? 
   1. Ja, det er der. 1.400 kroner, og der er fundet enkelte ekstra bluser, som lægges frem til salg.
  2. Er der interesse for nye trøjer - Helene har spurgt på Facebook, og der lader til at være stor begejstring. Hvad skal vi kigge på at bestille?
   1. Claus har indhentet tilbud: Texprint har et godt tilbud. 
   2. Helene finder billeder, laver opslag og hvorefter kan man bestille.
     
 10. Status på vandingsanlæg ved Christel
  1. Det første virkede ikke. I weekenden kommer nyt vandingsanlæg, som vi håber virker. Vi tager status til næste møde.
    
 11. Status på renovation af rytterstue (sidst aftalte vi, at Jesper skulle definere, hvad der skal ske med rytterstuen. Derefter skulle Maja undersøge pris.)
  1. Der er ikke sket yderligere, vi tager status til næste møde.
    
 12. Troltæksplader - er de hentet af Claus, eller har vi droppet dem? 
  1. Claus har talt med Line Marie Madsen. De kan blive liggende, hvor de er, til vi ved, om de skal bruges.
    
 13. Status på sponsorater
  1. Der er kommet et skilt mere op i ridehuset
  2. Helene mangler at spørge hestebutik
  3. Ideer til andre sponsorer?
    
 14. Status på hegn ved markerne? (Christel spurgte ved sidste møde, om FHSR vil sponsorer hegn rundt om marken, så der er mulighed for at etablere en ridesti, der også kan bruges om sommeren, når ponyerne græsser. Vi aftalte, at hun undersøger pris, og så tager bestyrelsen stilling derefter.) 
  1. 350 m. otte m afstand mellem pæle plus hegn - 4.000 kr er anslået pris. Det vil klubben gerne bruge penge på.
    
 15. Bedre vejsikkerhed langs rideklubben. 
  1. Helene er i kontakt med kommunen angående dette, og vi afventer, at kommunen holder møde med politiet.
    
 16. Championater - Camilla ønsker at give stafetten videre
  1. Hanne tager for 2022, mens Christel tager den fra 2023.
    
 17. Til og fra-kort
  1. Vi vil gerne sælge, Helene beder Liliani bestille.
  2. Vi bestiller 300 uden tilbagekøb.
    
 18. Årshjul 
  1. Obs: I september skal der søges tilskud fra kommunen. Der skulle angiveligt findes en vejledning, men ellers er kommunen flink til at hjælpe. Kontakt eventuelt tidligere formand.
   1. Dette står Charlotte får. 
     
 19. Punkt fra Maja: Mht. bunden i den store ridehal, hvad kan der gøres for at forbedre den, køres den 3 gange ugentligt af personalet? Det linker måske til vandingsanlægget at bunden driller, men om en måned skal hallen være klar til efterårs indryk, så vil være dejligt med en status 
  1. Den bliver kørt to gange om ugen, nogle gange flere gange om ugen. I vinterhalvåret tre gange. Vandingsanlæget vil forhåbentligt hjælpe.
 20. Punkt fra Maja: Jeg foreslår vi tager et kig på privatundervisningsreglerne, ligesom vi gjorde på springreglerne i foråret, mest for at fået et sammenhændende billede på Digels og FHSR hjemmeside. Lige nu linker Digels videre til et dokument på google drev fra 2020 med reference til den tidligere formands e-mail.
   
 21. Maja laver en sammenfatning af reglerne for privatundervisning. 
 22. Vedtægter er forældrede - Helene taler med Rikke om vedtægter, og hvilke ændringer der er.
   
 23. Næste møde?
  1. 28. september klokken 19:00.
    
 24. Andet
  1. Der er ønske om julefrokost, og Christel kender en, som gerne vil stå for den.

 

Dagsorden 20. juni klokken 19:00

 1. Gennemgang af budget ved Jesper

Jesper har taget en oversigt med.

 1. Skal vi lave budgetposter?
  Vi opretter en ekstra mobilepay.
   
 2. Forslag om mobilepay-bokse ved Maja
  Maja nævner, at der er ønske om at etablere en mobilepay til kantinen, som er seperat fra stævneudvalget. Det koster i forvejen et gebyr på 49 kr hver måned at have mobilepay. Dertil kommer en transaktionsomkostning på 77 øre.

  Det er fortsat den samme konto, der vil lægge bag boksene, men i mobilepay-kontoen er det splittet op. Det sikrer, at vi kan se, hvad der går ind fra kantinen, og hvad den generer.

  Bestyrelsen er blevet enige om: Vi opretter en MobilePay-boks, som skal være reserveret til stævner. Den nuværende skal bruges alene til kantine, da dens klistermærker allerede hænger i kantinen.

  Kantineansvarlig kan få adgang til kantines MobilePay-boks for at følge med i indtjening og udgifter.

  Maja og Jesper står for den videre oprettelse.
   
 3. Helene har stadig penge fra loppemarked. De kan eventuelt bruges i forbindelse med nyt vandingsanlæg?

  Helene overfører beløbet til FHSR.
 4. Sankt Hans er om få dage. Status?
  Helene sender reminder ud i Facebook-event, hvor der fremgår tydeligt, hvordan man melder sig på, og at det ske via sedlen.
  Claus er klar med bål.
  Grillen tændes klokken 18:30, og bålet tændes klokken 20.

3.  Indkøb af nye trøjer (Vi skal overveje, hvad de nuværende skal koste, samt om vi vil bestille flere. Tidligere leverandør er Lars 3T Tekstiltryk i Helsingør, H.P. Christensens Vej 1 Helsingør)
Helene skaffer pris og hører, om nogle er interesserede. 
Claus nævner, at Digels benytter en lokal, som kan levere hurtigt.  Det er på Norde Fasanvej 164.

Claus hører Norde Fasanvej 164, om prisen for vores vedkommende, hvis vi køber omkring 20-30 stykker.Vi beslutter, at de trøjer, vi har på lager, skal koste 200 kr., så vi kan få dem solgt. 100 kr per polo.
I løbet af sommerferien lægges de frem, så folk kan vælge. 
I forhold til indkøb af nye trøjer: Helene spørger på Facebook, hvor mange der er interesserede, og at de gamle koster 200 kr. indtil de er udsolgt. De nye lande et sted omkring 250, håber vi.

 1. Status på vandingsanlæg ved Christel

Vandingsanslæg er kommet, som vi har på prøve. Det har taget lidt tid at få de rigtige dele. I dag er de kommet, og nu skal det testes de kommende dage. Det følger op på det via mail, og gør endelig status til næste møde. 

 1. Status på renovation af rytterstue ved Maja og Christel

Det er vanskeligt at få håndværkere til at give reelt bud, når vi ikke har egentlige tegninger af steder, grundplaner osv, fortæller Maja. 

Vi aftaler, at Jesper vil definere, hvad der skal ske med rytterstuen. Derefter undersøger Maja en pris. 

Derefter undersøger vi mulighederne for fondsmidler. 

Helene følger op på, om troltekplader hentet af Claus. 

 1. Status på sponsorrater

Rid bedre vil ikke have skilt, men hun vil gerne sponsorer ærespræmier osv, hvis vi reklamerer for hende. Eventuelt en klubaften, hvor vi kan mødes om et event. 

Nobelride vil ikke have skilt, men vil gerne sponsorer præmier og gaver osv. 

I forhold til fremtidig betaling, aftaler vi, at man betaler for resten af året, og derefter per den 1. januar. 

Helene kan undersøge, om Pam Rideudstyr vil have et skilt. 

Charlotte donerer bøger som betaling. 

 1. Dato for næste møde?
  29. august klokken 19:00. 
 2. Andet? 

Jesper har godkendt en gammel aftale, hvor FHSR og Digels hver købet et nyt komfur til kantinen. 

Det bliver påpeget, at der somme tider mangler sæbe og toiletpapir på toiletterne. Christel vil tjekke op og nævner, at det som hovedregel står under trappen, så det er muligt for alle at fylde op. 

Christel spørger, om FHSR vil sponsorer hegn rundt om marken, så der er mulighed for at etablere en ridesti, der også kan bruges om sommeren, når ponyerne græsser. Vi aftaler, at hun undersøger pris, og så tager bestyrelsen stilling derefter. 

Dagsorden samt referat: Bestyrelsesmøde i  FHSR 9. maj 18:30

 1. Billeder af medlemmer tages

Done

 1. Gennemgang af budget ved Jesper
  1. Skal vi lave budgetposter?

Udskudt til næste gang. 

 1. Vi har arrangeret en månedlig hestesko, som gives til et FHSR-medlem som ros. Vi gennemgår i den forbindelse, hvordan man laver nyheder på hjemmesiden ved Helene.

Det gjorde vi. Vi skal have gjort Maja til admin. Det skal hun bede Christel om at gøre.

 1. Status på arbejdsdag, der blev afholdt 7. maj. 
  1. Gode/dårlige erfaringer?
 1. Dressurhegn, hvad gør vi?

Vi skal have det malet. Vi vælger følgende dage med følgende tovholdere:

Lørdag den 14. maj - Maja fra klokken 12. 

28. maj - Helene tovholder på at male hegn 

Store bededag som eventuel? 

 1. Status på sponsorskilte i ridehuset

Charlotte har fået skilt. Det er dog lidt for lille. Men virkelig flot.

Land og Fritid får skilt i år, de donerer mange ting.

Husk at spørge alle i hele verden

 1. Status på rytterstuen

Helene har spurgt en håndværker, som vender tilbage med tilbud. 

Maja vil gerne spørge en, hun kender, om hvad det koster, og hvad der skal til. 

Line Marie har troltekplader gratis, 60x120 str. der er ca. 80 stk. Claus henter dem.

 1. Bund i ridehuset - vandingsanlæg og fondspenge?

Udgangspunktet er, at bunden er udemærket, og den kan suppleres op. Men den bliver ujævn. 

Primære problem er vandingsanlæget, som er i stykker. Christel har kigget på en vandingsvogn. Den koster 20.000-30.000 kroner hos H.C. Skibby. Den kan muligvis flyttes udenfor. 

Og så kan man på sigt etablere en vandtank. Der er en tank, som lige nu ikke bliver brugt til noget, siger Claus. 

Aftalen bliver, at Christel finder drømmeløsningen, sender en mail, og så godkender bestyrelsen, at det kan købes på vegne af FHSR. 

 1. Afholdelse af Sankt Hans 23. juni

Maja og Helene vil gerne afholde det men ikke helt alene.

Claus siger, at der er to muligheder for at lave bål. 

Vi aftaler: 

Det bliver kun for klubben. Sammenskudsgilde, man melder på, hvad man tager med

Facebook-event - Det gør Helene

Seddel i rideskolestalden - pensionærer skal går ned til rideskolesedlen 

 1. Nyhedsbrev via Digels. Helene vil gerne høre Christel, om vi kan sende et nyhedsbrev ud, når det er relevant, via Digels hjemmeside, for den har flest medlemmer. Det kan være en måde at reklamere for stævner, arbejdsdage osv. 

Det siger Christel ja til - nogle har sagt nej, men får en invitation til at ændre mening. Det står Helene og Christel for. 

 1. Næste møde?

Mandag den 20. juni klokken 19:00

 1. Andet?

Instagram. Vi har fået en instagram. Den bruger de unge piger rigtig meget.

Referat af bestyrelsesmøde i FHSR 31. marts klokken 18:30

 1. Mails modtaget til bestyrelsen: 
  1. Referat: Helene vurderer, at vi har håndteret det hele. Det springene punkt er fortsat spring.
 2. Spring i hal - hvad skal der ske?
  1. Referat: Maja og Christel har udviklet en skitse, den slutter bestyrelsen op om med enkelte rettelser. Reglerne meldes ud på Facebook, når de er færdige. Det står Christel og Maja for. Det pointeres i forbindelse med opslaget og her i referatet, at bestyrelsen og Digels er åben for input fra klubbens medlemmer, og at reglerne evalueres løbende. Det samme er i øvrigt gældene for andre regler. 
 3. Skal vi lave budgetposter?
  1. Referat: Vi får gennemgang af regnskab ved Jesper ved næste bestyrelsesmøde.
 4. Arbejdsdag(e) - hvad er planen?
 1. Referat: Lørdag den 7. maj 2021. Vi inviterer til arbejdsdag på sociale medier, opretter et event og foreslår, at medlemmer kan komme med ideer til, hvad der skal laves. Tilmelding til event, hvis man vil have en pølse og brød, hvis der er nok, bliver der helstegt pattegris. Sodavand kan medlemmer købe af klubben. Helene står for at etablere event, Maja står for eventuel pattegris. 
 2. Christel tager fat i eventudvalget for at aftale, om der skal være fest denne dag eller en anden dag.
 1. Vi skal have taget billeder af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer til hjemmesiden. Vi har tidligere aftalt at gøre dette ved et sommermøde, så der er lys udenfor. Måske skal vi derfor stadig vente en måned afhængigt af, hvor lyst det er til mødet.
  1. Referat: Vi venter til næste møde, hvor vi også inviterer andre udvalg til at komme og få taget billeder. 
 2. Overvejelse om, hvorvidt kodeord ect. skal ændres efter udtrådte bestyrelsesmedlemmer og skriv eventuelt dette ind i årshjulet eller doku over login som noget, der kan ske engang om året.
  1. Referat: Helene overvejer, om der er tid til den slags opgaver. Mest fordi hun ikke lige kan overskue projektet men måske på sigt.
 3. Status på Loppemarked - hvad skal pengene bruges til? 
  1. Referat: Vi vil gerne både lave en varmestue i ponystalden og modernisere rytterstuen og købe nye hegn til dressurstævner, som er nødvendigt for at afholde udendørs stævner.
   1. Vi lægger ud med at male rytterstuen - det bruger vi penge på, men afhænger af, om vi vil isolere. 
   2. Vi undersøger sponsorater og fondsmidler til linoleumsgulv (helene)
   3. Vi undersøger mulighed for at få nye møbler - doneret eller billigt (Christel skriver ud i grupperne, og vi holder alle øje med møbler)
   4. Billeder hænges op fra championater ect.
   5. Christel spørger kontakt, hvad det koster at isolere rytterstue samt lydisolere dommerboks. 
   6. I forhold til varmestue, kan kommende rideskolestævner samle ind til dette.
   7. Maja undersøger, om det er muligt at få sponsoreret materiale for 1.500 til gengæld for skilt i ridehus. Derudover skal resten, som er nødvendigt til at etablere fuld bane, købes af klubben.
 4. I skal gerne godkende dagsordner og referater ikke alt for længe efter, Helene har sendt dem.
  1. Referat: Det er alle enige om, at de vil gøre. 
 5. Skal referaterne for bestyrelsesmødet også ligges på hjemmesiden?
  1. Referat: Det gør vi fremadrettet. 
 6. Andet: 
  1. Vi vil gerne have sponsoraftaler på skilte i ridehuset. Det skal koste 1.500 om året. Enten kontant eller i varer fra virksomheden, hvis de laver noget, der er interessant for os. 
   1. Reklame på sociale medier - Helene står for dette.
   2. Hanne kontakter enkelte virksomheder.
   3. Helene spørger Berlingske og OK og Just Steam 
   4. Vi spreder budskabet løbene. 
   5. Charlotte vil gerne have et skilt hængende. 
  2. Instagram-konto - Christel spørger Christina, om hun har adgang til den.
  3. Maja efterspørger, om det er muligt at få revet banen oftere. Christel forklarer, at vandingsanlægget er problemet. Der arbejdes på, at der bliver gjort noget ved dette. Der køres i dag tre gange om ugen. 
  4. Det pointeres, at det er godt, at springbanen udenfor er bygget, så man kan køre udenom springene og skridte hele vejen rundt.
  5. Næste bestyrelsesmøde er: Mandag den 9. maj klokken 18:30

Referat bestyrelsesmøde i FHSR 17. marts 2022

Vi har efter generalfosamlingen tidligere på aftenen fået ny bestyrelse og mødet var således for kort at konstituere os.

Til stede var: Helene Kristine Holst, Charlotte Beck, Hanne Bjerre, Line Madsen, Maja Hach, Jesper Kofoed. 

 1. Ny formand er Charlotte Beck

 2. Nyt bestyrelsesmedlem er Hanne Bjerre.

 3. Maja Hach, Helene Holst og Jesper Kofoed fortsætter i bestyrelsen. 

 4. Helene står for at samle dokumenter om login-oplsyninger, referater og kontaktoplysninger i et googledrev tilhørende FHSR, som hele bestyrelsen kan tilgå.

 5. Helene ville også gennemlæse de henvendelser, der havde været fra medlemmer for at følge op på, om vi har håndteret det hele. Det vurderes, at alt indtil videre er håndteret, omend der er et udestående med spring i den store hal, som der snarest meldes ud om. 

 6. Hjemmesiden skal opdateres med nye kontaktoplysninger samt nyhed om ny bestyrelse. Det står Helene får. 

 7. Vi har præciseret over for hinanden - Digels og FHSR - at vi fremadrettet taler sammen inden, der træffes nye afgørelser om f.eks. spring i hallen eller andet.

 8. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 31. marts 18:30.