Siden bliver løbende opdateret med referater fra bestyrelsesmøder. Du kan i hvert referat finde dato for næste bestyrelsesmøde. Hvis du ønsker at mødes med bestyrelsen i et hvilket som helst ærinde, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@fhsr.dk for at aftale, at du kan møde op til næste bestyrelsesmøde. 

Hvis du ønsker at se referater fra bestyrelsesmøder tidligere end 17.marts 2022, kan du ligeledes sende en mail.

Dagsorden samt referat: Bestyrelsesmøde i  FHSR 9. maj 18:30

 1. Billeder af medlemmer tages

Done

 1. Gennemgang af budget ved Jesper
  1. Skal vi lave budgetposter?

Udskudt til næste gang. 

 1. Vi har arrangeret en månedlig hestesko, som gives til et FHSR-medlem som ros. Vi gennemgår i den forbindelse, hvordan man laver nyheder på hjemmesiden ved Helene.

Det gjorde vi. Vi skal have gjort Maja til admin. Det skal hun bede Christel om at gøre.

 1. Status på arbejdsdag, der blev afholdt 7. maj. 
  1. Gode/dårlige erfaringer?
 1. Dressurhegn, hvad gør vi?

Vi skal have det malet. Vi vælger følgende dage med følgende tovholdere:

Lørdag den 14. maj - Maja fra klokken 12. 

28. maj - Helene tovholder på at male hegn 

Store bededag som eventuel? 

 1. Status på sponsorskilte i ridehuset

Charlotte har fået skilt. Det er dog lidt for lille. Men virkelig flot.

Land og Fritid får skilt i år, de donerer mange ting.

Husk at spørge alle i hele verden

 1. Status på rytterstuen

Helene har spurgt en håndværker, som vender tilbage med tilbud. 

Maja vil gerne spørge en, hun kender, om hvad det koster, og hvad der skal til. 

Line Marie har troltekplader gratis, 60x120 str. der er ca. 80 stk. Claus henter dem.

 1. Bund i ridehuset - vandingsanlæg og fondspenge?

Udgangspunktet er, at bunden er udemærket, og den kan suppleres op. Men den bliver ujævn. 

Primære problem er vandingsanlæget, som er i stykker. Christel har kigget på en vandingsvogn. Den koster 20.000-30.000 kroner hos H.C. Skibby. Den kan muligvis flyttes udenfor. 

Og så kan man på sigt etablere en vandtank. Der er en tank, som lige nu ikke bliver brugt til noget, siger Claus. 

Aftalen bliver, at Christel finder drømmeløsningen, sender en mail, og så godkender bestyrelsen, at det kan købes på vegne af FHSR. 

 1. Afholdelse af Sankt Hans 23. juni

Maja og Helene vil gerne afholde det men ikke helt alene.

Claus siger, at der er to muligheder for at lave bål. 

Vi aftaler: 

Det bliver kun for klubben. Sammenskudsgilde, man melder på, hvad man tager med

Facebook-event - Det gør Helene

Seddel i rideskolestalden - pensionærer skal går ned til rideskolesedlen 

 1. Nyhedsbrev via Digels. Helene vil gerne høre Christel, om vi kan sende et nyhedsbrev ud, når det er relevant, via Digels hjemmeside, for den har flest medlemmer. Det kan være en måde at reklamere for stævner, arbejdsdage osv. 

Det siger Christel ja til - nogle har sagt nej, men får en invitation til at ændre mening. Det står Helene og Christel for. 

 1. Næste møde?

Mandag den 20. juni klokken 19:00

 1. Andet?

Instagram. Vi har fået en instagram. Den bruger de unge piger rigtig meget.

Referat af bestyrelsesmøde i FHSR 31. marts klokken 18:30

 1. Mails modtaget til bestyrelsen: 
  1. Referat: Helene vurderer, at vi har håndteret det hele. Det springene punkt er fortsat spring.
 2. Spring i hal - hvad skal der ske?
  1. Referat: Maja og Christel har udviklet en skitse, den slutter bestyrelsen op om med enkelte rettelser. Reglerne meldes ud på Facebook, når de er færdige. Det står Christel og Maja for. Det pointeres i forbindelse med opslaget og her i referatet, at bestyrelsen og Digels er åben for input fra klubbens medlemmer, og at reglerne evalueres løbende. Det samme er i øvrigt gældene for andre regler. 
 3. Skal vi lave budgetposter?
  1. Referat: Vi får gennemgang af regnskab ved Jesper ved næste bestyrelsesmøde.
 4. Arbejdsdag(e) - hvad er planen?
 1. Referat: Lørdag den 7. maj 2021. Vi inviterer til arbejdsdag på sociale medier, opretter et event og foreslår, at medlemmer kan komme med ideer til, hvad der skal laves. Tilmelding til event, hvis man vil have en pølse og brød, hvis der er nok, bliver der helstegt pattegris. Sodavand kan medlemmer købe af klubben. Helene står for at etablere event, Maja står for eventuel pattegris. 
 2. Christel tager fat i eventudvalget for at aftale, om der skal være fest denne dag eller en anden dag.
 1. Vi skal have taget billeder af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer til hjemmesiden. Vi har tidligere aftalt at gøre dette ved et sommermøde, så der er lys udenfor. Måske skal vi derfor stadig vente en måned afhængigt af, hvor lyst det er til mødet.
  1. Referat: Vi venter til næste møde, hvor vi også inviterer andre udvalg til at komme og få taget billeder. 
 2. Overvejelse om, hvorvidt kodeord ect. skal ændres efter udtrådte bestyrelsesmedlemmer og skriv eventuelt dette ind i årshjulet eller doku over login som noget, der kan ske engang om året.
  1. Referat: Helene overvejer, om der er tid til den slags opgaver. Mest fordi hun ikke lige kan overskue projektet men måske på sigt.
 3. Status på Loppemarked - hvad skal pengene bruges til? 
  1. Referat: Vi vil gerne både lave en varmestue i ponystalden og modernisere rytterstuen og købe nye hegn til dressurstævner, som er nødvendigt for at afholde udendørs stævner.
   1. Vi lægger ud med at male rytterstuen - det bruger vi penge på, men afhænger af, om vi vil isolere. 
   2. Vi undersøger sponsorater og fondsmidler til linoleumsgulv (helene)
   3. Vi undersøger mulighed for at få nye møbler - doneret eller billigt (Christel skriver ud i grupperne, og vi holder alle øje med møbler)
   4. Billeder hænges op fra championater ect.
   5. Christel spørger kontakt, hvad det koster at isolere rytterstue samt lydisolere dommerboks. 
   6. I forhold til varmestue, kan kommende rideskolestævner samle ind til dette.
   7. Maja undersøger, om det er muligt at få sponsoreret materiale for 1.500 til gengæld for skilt i ridehus. Derudover skal resten, som er nødvendigt til at etablere fuld bane, købes af klubben.
 4. I skal gerne godkende dagsordner og referater ikke alt for længe efter, Helene har sendt dem.
  1. Referat: Det er alle enige om, at de vil gøre. 
 5. Skal referaterne for bestyrelsesmødet også ligges på hjemmesiden?
  1. Referat: Det gør vi fremadrettet. 
 6. Andet: 
  1. Vi vil gerne have sponsoraftaler på skilte i ridehuset. Det skal koste 1.500 om året. Enten kontant eller i varer fra virksomheden, hvis de laver noget, der er interessant for os. 
   1. Reklame på sociale medier - Helene står for dette.
   2. Hanne kontakter enkelte virksomheder.
   3. Helene spørger Berlingske og OK og Just Steam 
   4. Vi spreder budskabet løbene. 
   5. Charlotte vil gerne have et skilt hængende. 
  2. Instagram-konto - Christel spørger Christina, om hun har adgang til den.
  3. Maja efterspørger, om det er muligt at få revet banen oftere. Christel forklarer, at vandingsanlægget er problemet. Der arbejdes på, at der bliver gjort noget ved dette. Der køres i dag tre gange om ugen. 
  4. Det pointeres, at det er godt, at springbanen udenfor er bygget, så man kan køre udenom springene og skridte hele vejen rundt.
  5. Næste bestyrelsesmøde er: Mandag den 9. maj klokken 18:30

Referat bestyrelsesmøde i FHSR 17. marts 2022

Vi har efter generalfosamlingen tidligere på aftenen fået ny bestyrelse og mødet var således for kort at konstituere os.

Til stede var: Helene Kristine Holst, Charlotte Beck, Hanne Bjerre, Line Madsen, Maja Hach, Jesper Kofoed. 

 1. Ny formand er Charlotte Beck

 2. Nyt bestyrelsesmedlem er Hanne Bjerre.

 3. Maja Hach, Helene Holst og Jesper Kofoed fortsætter i bestyrelsen. 

 4. Helene står for at samle dokumenter om login-oplsyninger, referater og kontaktoplysninger i et googledrev tilhørende FHSR, som hele bestyrelsen kan tilgå.

 5. Helene ville også gennemlæse de henvendelser, der havde været fra medlemmer for at følge op på, om vi har håndteret det hele. Det vurderes, at alt indtil videre er håndteret, omend der er et udestående med spring i den store hal, som der snarest meldes ud om. 

 6. Hjemmesiden skal opdateres med nye kontaktoplysninger samt nyhed om ny bestyrelse. Det står Helene får. 

 7. Vi har præciseret over for hinanden - Digels og FHSR - at vi fremadrettet taler sammen inden, der træffes nye afgørelser om f.eks. spring i hallen eller andet.

 8. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 31. marts 18:30.