Her vil referater for generalforsamlinger siden 2022 blive lagt op. Ønsker du adgang til tidligere års referater, bedes du kontakte bestyrelsen. 

 

Referat fra generalforsamling FHSR 2022

Formanden fremlagde beretning for 2021. 

Ad 1: Helene vælges som dirigent

Ad 2: Formanden beretter, at der er indkaldt til generalforsamling efter gældende regler, varsling i tide etc. Dagsorden er printet inklusiv budget og budgetgennemgang.

Ad 3: Formanden giver ordet til kassereren, Jesper, der gennemgår årsregnskabet, der godkendes enstemmigt.

Ad 4: Bestyrelsen vil gerne stille til forslag: At kontingentopkrævningen ændres fra marts til 1. februar. Det vil gøre det lettere for klubben at få et overblik over medlemmer. Specielt når der skal bl.a. skal søges kommunalt tilskud. Forslaget godkendes enstemmigt.

Ad 5: Bestyrelsesformanden meddeler, at han alligevel ikke ønsker at modtage genvalg og derfor skal der vælges en ny. Charlotte Beck indstilles og vælges enstemmigt som ny formand for FHSR.

Ny bestyrelse består af: Helene Kristine Holst, Charlotte Beck, Hanne Bjerre, Line Madsen, Maja Hach, Jesper Kofoed. 

Ny formand er Charlotte Beck

Nyt bestyrelsesmedlem er Hanne Bjerre. Suppleant er Line Marie Madsen

Maja Hach, Helene Holst og Jesper Kofoed fortsætter i bestyrelsen

Jesper Kofoed fortsætter som kasserer

Claus Hennebjerre og Christian Lygum fortsætter som revisorer

Andre udvalgsmedlemmer fortsætter

Ad 5: Regler for brug af ridehus gennemgåes og der introduceres til bookingsystemet. Alle bedes huske at tilmelde og ikke mindst afmelde, hvis man har booket ridehusplads til privatundervisning. Der henstilles til at springene ikke står i hallen over nat – henstillingen er anerkendt. Helene vurderer, at vi har håndteret alle henvendelser. Det springene punkt er fortsat spring. Maja og Christel har udviklet en skitse, den slutter bestyrelsen op om med enkelte rettelser. Reglerne meldes ud på Facebook, når de er færdige. Det står Christel og Maja for. Det pointeres i forbindelse med opslaget og her i referatet, at bestyrelsen og Digels er åben for input fra klubbens medlemmer, og at reglerne evalueres løbende, men at det er Digels der overordnet set bestemmer over reglerne på stedet.

 

Ad 6: Der stilles forslag om 4 årlige arbejdsdag(e) – og der diskuteres, om der kan stilles et økonomisk krav til dem, der ikke støtter op – dette afvises, men der laves et forsøg med to arbejdsdage årligt.

Ad 7: Der stilles forslag om at modernisere rytterstuen og købe nye hegn til dressurstævner, som er nødvendigt for at afholde udendørs stævner.

Ad 8: Der er tegnet sponsoraftale med OK-benzin og Land og Fritid, husk at melde jer til OK´s ordning, så får FHSR et par kroner, hver gang der tankes.

Ad 9: Loppemarked og stævner har givet pæne overskud, der bruges til afholdelse af arrangementer og vedligeholdelse af klubbens materiel.

Ad 11: Charlies venskabspokal går i år til Rose Hansen for ALTID at give et nap med og være uundværlig i stalden.

Ad 12: Årets Championatsvindere er:

Ponydressur: Caronline Bak Jensen på Svanfolks Rebecca

Ponyspring: Lærke Dicte Telling på Martins Dream

Hestespring: Clara Hanke på Fabulent Ask

Hestedressur: Maja Hach på Birkegårdens Beyonce

Military: Maja Hach på Birkegårdens Beyonce

Mounted games: ingen