Stævnetilskud fra klubben

Alle medlemmer af FHSR, som opfylder nedenstående krav, kan søge om stævnetilskud:

1. Ansøgeren skal have FHSR som stamklub, hvilket vil sige, at denne skal starte for FHSR når det er muligt.

2. Ansøgeren skal have betalt sit kontingent.

Hvis ikke disse 2 krav er opfyldt, bortfalder retten til at modtage stævnetilskud. Hvilke stævner kan der søges til?

1. Der ydes stævnetilskud til klubstævner og opefter.

2. Der kan ydes stævnetilskud ved mindre stævner, når særlige omstændigheder taler herfor (dette afgøres af bestyrelsen).

3. Der kan ikke opnås stævnetilskud til klubbens egne arrangementer.

4. Ved stævner udenfor Sjælland skal der søges særskilt herom.
 

 

Ansøgningen skal være modtaget senest 1 måned efter stævnets afholdelse for at være gyldigt.

Alment:

1. Stævnetilskuddet udgør kr. 100,- pr. stævne.

2. Hvert medlem af FHSR kan maksimalt få udbetalt kr. 500,00 pr. år.

3. Der kan altid søges om ekstra tilskud, når særlige lejligheder taler derfor.

4. Alle eventuelle tvivlspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen har altid ret til at kræve dokumentation for at kvalifikationskravene er opfyldt.

6. Såfremt klubbens økonomi ikke tillader flere tilskud, offentliggøres dette på klubbens hjemmeside.

Husk når du sender ind, at det kun er en ansøgning og dette ikke er ensbetydende med at tilskuddet bevilges. Hvis du har eventuelle spørgsmål er du meget velkommen til at maile til klubbens formand og spørge.

Mange venlige vrinsk Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub

Bestyrelsen